• Sposoby płatności

Dostępne metody płatności

Płatności Blue Media

Zgodnie z §8 regulaminu sklepu Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność za pobraniem (tylko dla adresów dostawy na terenie Polski)
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy w Volkswagen Bank Polska SA, nr rachunku 37 2130 0004 2001 0585 3205 0001
 • Płatności elektroniczne
 • Płatność kartą płatniczą
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą Sklep dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Początek biegu terminu realizacji zamówienia liczy się w następujący sposób:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.